Nabór na stanowisko młodszego psycholog działu terapeutycznego/działu penitencjarnego

Data dodania: 03 styczeń 2018Ogłoszenie: 7012

Praca polega na realizowaniu zadań z zakresu oddziaływań psychologicznych wobec osób pozbawionych wolności. Służba w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Wymagania stawiane kandydatom: obywatelstwo polskie, komunikatywność, operatywność, nieposzlakowana opinia, korzystanie z pełni praw publicznych, rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, w przypadku aplikowania na stanowisko mł. psychologa działu penitencjarnego - wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne, w przypadku aplikowania na stanowisko mł. psychologa działu terapeutycznego - wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne, posiadanie certyfikatu psychoterapeuty, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień, preferowane doświadczenie zawodowe w pracy psychologicznej, ukończone kursy specjalistyczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do służby w Służbie Więziennej;
b) wypełniona ankieta personalna (ankietę personalną można pobrać ze strony http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/ i wydrukować dwustronnie; ankiety dostępne są również w dziale kadr jednostki);
c) jedna aktualna fotografia w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
d) kserokopie następujących dokumentów (oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej):
• świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
• książeczka wojskowa;
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
• inne dokumenty jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności stwierdzające dane zawarte w ankiecie personalnej;
• odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ponadto kandydat może dodatkowo złożyć kserokopie innych dokumentów w szczególności:
• potwierdzające jego dodatkowe umiejętności,
• potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe,
• opinie polecające.
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30 - 15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75 - 950 Koszalin. Termin składania podań upływa 31 stycznia 2018r.

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 094... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 1 )

Cena za darmo
Kategoria: Dam pracę
Typ oferty: Pozostałe
Lokalizacja: Koszalin
Wyświetleń: 195

Najczęściej oglądane w tej kategorii

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
© 2012 Koszalinlokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.